Avainsana-arkisto: tasa-arvo

”Minä kumminkin käytän puheenvuoron”

Näin totesi Miina Sillanpää eduskunnassa, kun häntä kehotettiin vaikenemaan ensimmäisen puheenvuoronsa aikana. Ensimmäinen puheenvuoro koski lakialoitetta, jolla haluttiin parantaa avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten elämää. Aloitteessa ehdotettiin kotien perustamista aviottomia äitejä ja heidän lapsiaan varten. Lakialoite ei mennyt läpi. Asia korjaantui vasta useamman eduskuntakauden jälkeen. 

On hyvä muistaa, että tämän päivän hyvät teot ja saavutukset ovat saaneet alkunsa jo kauan aikaa sitten. Siksi on tärkeä jatkaa sitä työtä oikeudenmukaisemman maailman puolesta, joka on alkanut jo ennen meitä ja jatkuu meidän jälkeemmekin. Miina Sillanpää on opettanut, ettei luovuttaa saa, vaikkei kaikki heti onnistuisi. Vastoinkäymiset eivät häntä lannistaneet ja hän totesikin: ”Ei koskaan saa sanoa minä en osaa, vaan vaikeimmissakin tilanteissa pitää sanoa minä yritän.”

Vuosittain, lokakuun ensimmäisenä päivänä, vietetään Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivää. Kansalaisvaikuttamisella tarkoitetaan kansalaisten mielipiteiden esille tuomista ja huomioimista. Suomessa perustuslaki takaa yksilön oikeuden osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Osallistuminen vaaleihin on yksi tapa vaikuttaa, mutta vaikuttaa voi myöskin muilla keinoin, esimerkiksi tuomalla omia mielipiteitä esille ja antamalla palautetta toiminnasta.

Usein yksin vaikuttaminen on vaikeaa, mutta yhdessä toisten kanssa – esimerkiksi yhdistyksissä ja järjestöissä – mielipiteen ilmaisu helpottuu. Siksi 1.10. juhlitaan myös järjestöjen päivää.

Erilaisten äänien on tultava kuulluksi yhteiskunnassa ja tämän varmistamisessa esimerkiksi järjestöt tekevät arvokasta työtä. Järjestöjen toiminnan turvaaminen on todella tärkeä asia myös tulevaisuudessa. Demokratia edellyttää myös toisten ihmisten ja mielipiteiden kunnioittamista. Eri mieltä saa ja pitää olla, kriittisyys ja kyseenalaistaminen kuuluvat aina demokratiaan. Vapaan keskustelun kautta ihmiset voivat oppia toinen toisiltaan. 

Sananvapautta rajoittaa vain se, että ilmaistut mielipiteet ja näkemykset eivät saa tarkoituksellisesti johtaa harhaan eivätkä vahingoittaa toisia. Sananvapaus voi toteutua vain silloin, kun ihmiset harkitsevat sanojaan ja pidättäytyvät tarkoituksellisesti loukkaamasta toisia. Suvaitsevaisuus on yhteiskuntarauhan välttämätön tae. Suvaitsevaisuus mahdollistaa tasa-arvoisen yhteistoiminnan ja keskustelun eri tavoin ajattelevien kanssa.

Olen melko varma, että Miina Sillanpää puhuisi tänä aikana – ja erityisesti tänä aikana – tämän asian tärkeydestä. Valeuutiset ja epäasiallinen käyttäytyminen, erityisesti somessa, uhkaavat demokratian toteutumista.

Miina Sillanpää on oma ”idolini” ja historiallisesti katsoen hänen työnsä on tärkeä merkkipaalu tasa-arvotyössä erityisesti politiikan saralla. Hän toimi kansanedustajana 38 vuotta ja oli myös ensimmäinen naisministeri. Hänen jälkensä oli pitkä tauko (1927–1949) ennen kuin seuraava naisministeri (Tyyne Leivo-Larsson) valittiin.

Miina Sillanpäätä yritettiin myös monin tavoin vaientaa, mutta hän ei ollut hiljaa. Mielestäni edellä mainitsemani epäasiallinen käyttäytyminen ja maalittaminen ovat tämän päivän vaientamisyrityksiä.

Mutta me emme vaikene, emmehän?

Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja (sd)

Miina Sillanpää Säätiön hallituksen puheenjohtaja

Jätä kommentti

Kategoria(t): Uncategorized

Kirje Ministeri Miina Sillanpäälle

Kunnioitettu ministeri Sillanpää,
Miina hyvä

Kirjoitan Teille ensimmäistä kertaa. Arasti, kiittäen, ujosti ja arvostaen.

Teidän rohkeutenne, myötätuntonne, visionäärinen viisautenne ja tinkimätön tasa-arvotietoisuutenne koskettaa minua. Se on aurannut tien tulevaisuuteen tuhansille. Omalla tavallaan myös minulle, Suomen ensimmäiselle naispiispalle.

Minua koskettaa Teidän elämänkaarenne, jossa heijastuu maamme voimavara: torpasta voi löytyä lahjakkuus ja piikatytön tien ei tarvitse olla menneisyyteen lukittu.

Viivyn kuvitelmissani: Te kiertokoulun penkillä, lapsityövoimana tehtaalla, palkollisena perheissä, joissa isäntäväki evää oikeuden lehtien lukuun.

Minua koskettaa, että otitte omat kokemuksenne voimavaraksi, näkökulmaksi ja vitamiiniksi. Toimittajana, kansanedustajana, ministerinä ette unohtanut kokemaanne ettekä hylännyt arvojanne. Olitte monelta osin oman agendanne kokemusasiantuntija.

Pidän myös kokonaisvaltaisesta näkemyksestänne: ei vain sivistys, vaan myös kauneus kuuluu köyhille. Hattu oli piikahuiviinsa tottuneelle naiselle vahva symboliteko.

Toivon, että Teidän elämänkertomuksenne aukeaa rohkaisuna maahamme pyrkiville pakolaisperheille, maassamme eläville yksinhuoltajaäideille, syrjäytymiskierteessä kamppaileville nuorille. Tässä maassa voi löytää tiensä ja tulevaisuutensa – jos me yhdessä tahdomme niin!

Esikuvallisuudestanne kiittäen,
Irja Askola
Helsingin piispa

1 kommentti

Kategoria(t): Uncategorized